PVE phát huy tinh thần vươn ra biển lớn

Thời gian qua, trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí trong ngành, trong nước gặp nhiều khó khăn, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) đã nỗ lực phát triển dịch vụ ra nước ngoài, từ đó đã thiết lập được nhiều mối quan hệ có triển vọng hợp tác lâu dài và từng bước học hỏi kinh nghiệm, ngày càng tự tin vươn ra thị trường quốc tế.  

Nỗ lực vươn ra thế giới

Năm 2018, các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục suy giảm, nhiều dự án onshore/offshore bị dừng hoặc giãn tiến độ dẫn đến nguồn công việc tư vấn thiết kế và khảo sát khan hiếm trầm trọng; thị trường cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động của PVE bị cạnh tranh khốc liệt với các đơn vị trong và ngoài nước; việc tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án tại thị trường nước ngoài gặp nhiều thách thức bởi chính sách bảo hộ mạnh mẽ của nước sở tại, sự cạnh tranh của các đơn vị dịch vụ dầu khí quốc tế và hạn chế trong công tác khảo sát, tìm hiểu cách thức triển khai các dự án tại nước ngoài.

 

2337_hinh_1.jpg
Công trường Dự án Nhà máy lọc dầu Rapid - Malaysia

Để kịp thời ứng phó với tình hình khó khăn khi nguồn công việc bị suy giảm nghiêm trọng, đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Ban lãnh đạo PVE đã tăng cường chỉ đạo và quyết liệt theo đuổi việc thực hiện dự án trọng điểm của tổng công ty trong năm 2018 đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng cao nhất, trong đó tập trung hoàn thiện các gói thầu thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Rapid - Malaysia.

Năm 2018, PVE tiếp tục thực hiện và hoàn thành các dự án như: Thiết kế chi tiết Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; cập nhật FS dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn; ; lập FS đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; cung cấp nhân lực dự án phát triển mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; hoàn thiện các gói thầu thuộc dự án Rapid - Malaysia... Bên cạnh đó, PVE dự kiến triển khai thực hiện các dự án như: Cập nhật tổng dự toán kho LNG Thị Vải; dự án đánh giá khả năng tiếp nhận và xử lý nguồn khí NCS2 - giai đoạn 2 tại Nhà máy GPP Dinh Cố; thiết kế FEED phát triển mỏ Sư Tử Trắng - giai đoạn 2…

Để chủ động mở rộng thị trường, PVE tăng cường nhân lực cho công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án trong ngành, hoạch định chiến lược tiếp thị cụ thể cho từng dự án để chủ động theo đuổi kế hoạch đề ra, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trong việc tham gia thực hiện các dự án trong ngành; tăng cường vai trò của các cấp lãnh đạo tổng công ty trong việc tạo dựng mối quan hệ với các chủ đầu tư/tổng thầu, tìm kiếm nguồn công việc bổ sung cho năm 2018 và tạo nguồn công việc gối đầu cho các năm tiếp theo.

Bên cạnh tập trung vào các dự án trong ngành, trong thời gian tới, PVE tiếp tục mở rộng thị trường bằng việc quyết tâm theo đuổi các dự án ngoài ngành, ở nước ngoài; tiếp tục thực hiện chiến lược vươn ra thị trường nước ngoài; xây dựng lực lượng quản lý dự án chuyên nghiệp, củng cố mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, tham gia cung cấp dịch vụ với giá thành cạnh tranh; tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động sang các nước Trung Đông, Myanmar, Thái Lan…

Theo ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE, phát triển dịch vụ ra thị trường nước ngoài, đẩy mạnh thương hiệu PVE ngang tầm khu vực là chiến lược phát triển của tổng công ty. Thực hiện chiến lược này, PVE đã có những bước đi đúng đắn và bước đầu gặt hái được thành công. Thời gian qua, trong bối cảnh thị trường trong ngành, trong nước gặp nhiều khó khăn, PVE đã nỗ lực phát triển dịch vụ, tổ chức thực hiện các dự án tại nước ngoài, được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và chất lượng, từ đó đã thiết lập được nhiều mối quan hệ có triển vọng hợp tác lâu dài với các đối tác chiến lược mạnh để tiếp tục tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án lớn trong khu vực, từng bước học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quốc tế hóa nguồn nhân lực

2339_hinh_2.jpg
Hoạt động văn hóa kết nối CBCNV tại PVE

Nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững, lâu dài, PVE luôn quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong năm 2018, PVE tiếp tục rà soát, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo; tập trung xây dựng đề án phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt của tổng công ty giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, làm cơ sở cho công tác đào tạo, luân chuyển, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực; tập trung công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ cấp trung, cấp cơ sở; tăng cường công tác tái cơ cấu nguồn nhân lực của tổng công ty và các đơn vị thành viên; tiếp tục triển khai giải pháp đào tạo nội bộ và đào tạo trên thực tế dự án, đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh cho toàn thể CBCNV, thực hiện chiến lược quốc tế hóa nguồn nhân lực tư vấn thiết kế và quản lý dự án nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Ban lãnh đạo PVE cũng tập trung thực hiện công tác quản trị tài chính hiệu quả; quản lý, kiểm soát và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

Song song đó, PVE không ngừng tạo dựng nét văn hóa riêng của mình trong việc giao tiếp với khách hàng, đối tác, phong cách làm việc chuyên nghiệp đề cao đạo đức, trách nhiệm…; xây dựng văn hóa PVE phát huy tinh thần “PVE vươn ra biển lớn”. Tất cả những điều này đều trở thành nền tảng vững chắc để PVE vượt qua những khó khăn, thách thức trong hiện tại và tiếp tục khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực tư vấn thiết kế dầu khí ở Việt Nam và trong khu vực.

2341_hinh_3.jpg
Một dự án do PVE thiết kế

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá, kế hoạch doanh thu 1.220 tỷ đồng PVE đặt ra trong năm 2018 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tổng công ty trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí vẫn hết sức khó khăn. Ông Nguyễn Hùng Dũng cũng đánh giá cao chiến lược phát triển của PVE và các giải pháp giữ vững, mở rộng thị trường, tái cơ cấu, quản lý điều hành, huy động các nguồn lực tài chính; đồng thời khẳng định PVN sẽ tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ đối với các đơn vị dịch vụ, trong đó có PVE để tham gia vào các dự án PVN triển khai trong thời gian tới.

Với sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của tập thể ban lãnh đạo và người lao động trong toàn tổng công ty, cộng với tiềm năng con người, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động chuyên nghiệp và uy tín, PVE tự tin sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 và phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

Mai Phương (Petrotimes)

Các tin khác
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing