PVE - PMC

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC) là đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập trên cơ sở  tái cấu trúc lại Xí nghiệp Công trình Dầu khí  và một bộ phận trực thuộc Tổng công ty PVE. Quá trình xây dựng & phát triển của PVE-PMC được đánh dấu bằng những cột mốc quan trọng :1998 : Xí nghiệp công trình dầu khí được sáp nhập từ Xí nghiệp công trình khí thuộc Công ty khí (Viet gas) sang công ty Tư vấn xây dựng Đầu tư Xây dựng Dầu khí vẫn lấy tên là Xí nghiệp công trình khí - tên viết tắt tiếng anh là GPE.

08/12/2004 : Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí được cổ phần hoá và đổi tên là Công ty CP Tư vấn Thiết kế Dầu khí, Xí nghiệp Công trình Dầu khí trở thành Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Dầu khí – tên viết tắt tiếng anh là GPE.

05/04/2011: Để đáp ứng với chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Dầu khí, Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ GPE và là công ty CP trực thuộc công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí, nay là Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

Hiện tại PVE - PMC có lực lượng 160 cán bộ bao gồm: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu và trên 40 công nhân kỹ thuật trưởng thành từ các dự án lớn, trọng điểm trong ngành Dầu khí như : Bio Ethanol Bình Phước, PM3 Cà mau, NMLD Dung Quất, Polypropylene, các dự án giàn khoan biển của Vietsovpetro, NMLD Nghi sơn, NMLD RAPID- Malaysia … với đầy đủ thiết bị máy móc, trang thiết bị và phần mềm phục vụ công việc.

 

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing