PHÁT TRIỂN MỎ ĐẦM DƠI
 • Chủ đầu tư:PVEP
 • Loại dự án: Phát triển mỏ
 • Địa điểm:Lô 46/13 – Bể Malay – Thổ Chu
 • Thông tin chi tiết:

  • Thời gian thực hiện: 2015
    
  • Phạm vi công việc: Thiết kế Concept
    
  • Mô tả dự án:
   Năm 2013, PVEP được giao điều hành mỏ Sông Đốc và Lô 46/02 sau đó được đổi tên lại thành Lô 46/13. Cụm mỏ Khánh Mỹ, Đầm Dơi, Phú Tân được phát hiện khi khoan các giếng KM-1X, DD-1X, PT-1X và kiểm định lượng khí thương mại. Những mỏ này được xem xét phát triển để tie-in với hạ tầng hiện hữu của PM3CAA. 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing