MỞ RỘNG KHO CẢNG XĂNG DẦU CÁI LÂN GĐ 2
 • Chủ đầu tư:PVOIL
 • Loại dự án: Kho chứa
 • Địa điểm:Khu Công nghiệp Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh
 • Thông tin chi tiết:

   

  • Thời gian: 2013-2014
  • Phạm vi công việc:
   - Khảo sát phục vụ Lập dự án đầu tư,
   - Lập dự án đầu tư
  • Mô tả dự án:
   Mục đích đầu tư của Dự án Mở rộng kho cảng Cái Lân Giai đoạn 2 nhằm nâng cao năng lực tồn trữ và phân phối xăng dầu của Công ty PVOIL Cái Lân nói riêng và của Tổng Công ty Dầu Việt Nam nói chung, đưa tổng công suất chứa sau khi mở rộng lên 70.000 m3.
   Dự án đầu tư mở rộng kho xăng dầu Cái Lân giai đoạn 2 bao gồm 2 phân kì đầu tư. Phân kì 1 đầu tư 20.000 m3 kho, phân kì 2 đầu tư 30.000 m3 kho. Sự phân bổ các kì đầu tư của dự án phải phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại khu vực phía Bắc. Quy mô xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án được kết nối đồng bộ với các hạng mục công trình hiện hữu.
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing