QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHÍ KV NAM BỘ
 • Chủ đầu tư:Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
 • Loại dự án: Quy Hoạch Dầu Khí
 • Địa điểm:Viet Nam
 • Thông tin chi tiết:

   

  • Thời gian thực hiện: 2007
  • Phạm vi công việc: Đánh giá nhu cầu tiêu thụ khí của khu vực Nam Bộ - Việt nam trên cơ sở các quy hoạch điện, nhu cầu và định hướng phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Bộ - Việt nam đến năm 2025. Cân đối nhu cầu tiêu thụ và khả năng cung cấp khí từ các mỏ ngoài biển, nhu cầu nhập khẩu khí,..  nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và nhu cầu phát triển. Các giải pháp thực hiện quy hoạch. 
  • Mô tả đề án: Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp khí khu vực Nam Bộ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025
   Khu vực Nam Bộ là trung tâm của ngành Công nghiệp khí Việt Nam. Quy hoạch khí Nam bộ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam công cụ điều hành để phát triển một Trung tâm công nghiệp khí bền vững, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Việt nam và Nam Bộ.
   - Quy hoạch phát triển các dự án đường ống dẫn khí, nhà máy xử lý khí tại khu vực Nam Bộ.
   - Quy hoạch các dự án nhập khẩu khí
   - Quy hoạch các khu vực khách hàng tiêu thụ khí
   - Dự trù chi phí và giải pháp thực hiện quy hoạch
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing