QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH DẦU KHÍ VN GĐ 2015, ĐỊNH HƯỚNG 2025
 • Chủ đầu tư:Bộ Công Thương
 • Loại dự án: Quy Hoạch Dầu Khí
 • Địa điểm:Việt Nam
 • Thông tin chi tiết:

  • Thời gian thực hiện: 2007 -2008
  • Phạm vi công việc:

  Đánh giá nhu cầu năng lượng, nhu cầu thị trường dầu khí của Việt nam trên cơ sở định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt nam đến năm 2025. Cân đối cung cấp và đề ra các phương án phát triển ngành Dầu khí đảm bảo an ninh năng lượng và nhu cầu phát triển. Các giải pháp thực hiện quy hoạch. 

  • Mô tả đề án:

  Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam là công cụ để Chỉnh phủ, các bộ ngành của Việt Nam quản lý và là định hướng cho PetroVietnam, các đơn vị hoạt động trong ngành Dầu khí ở Việt nam phương hướng và lộ trình triển khai các dự án. Quy hoạch cũng phù hợp với tiềm năng dầu khí ở Việt Nam và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

  • Đề án quy hoạch bao gồm:

  Quy hoạch các dự án phát triển mỏ dầu khí.

  Quy hoạch các dự án đường ống dẫn khí (thu gom/phân phối), nhà máy xử lý khí, trung tâm phân phối khí, nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, kho chứa xăng dầu/LPG..

  Quy hoạch phát triển dịch vụ dầu khí.

  Dự trù chi phí và giải pháp thực hiện quy hoạch.

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing