KHO LPG DUNG QUẤT
 • Chủ đầu tư:PVGAS-SOUTH
 • Loại dự án: Kho chứa
 • Địa điểm:Dung Quất - Quảng Ngãi.
 • Thông tin chi tiết:

  • Thời gian thực hiện: 2009

  • Phạm vi công việc: Thiết kế bản vẽ thi công 
    
  • Mô tả dự án: Kho được xây dựng với mục đích tiếp nhận và phân phối sản phẩm LPG từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho khu vực Duyên Hải, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, góp phần tích cực vào việc điều tiết, bình ổn thị trường LPG trong nước, cũng như đảm bảo cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành liên tục và ổn định.
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing