KHO CHỨA LPG GÒ DẦU
 • Chủ đầu tư:PV Gas South
 • Loại dự án: Kho chứa
 • Địa điểm:Đồng Nai
 • Thông tin chi tiết:

  • Thời gian thực hiện: 2009 
  • Phạm vi công việc :
   - Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế bản vẽ thi cônh
   - Tiến hành khảo sát bổ sung 01 lỗ khoan tại bồn LPG số 02 và tiến hành thí nghiệm 03 bàn nén phục vũ thiết kế chi tiết.
   - Thiết kế bản vẽ thi công Công trình Kho chứa LPG Gò Dầu
   - Thiết kế tổng thể mặt bằng bố trí thiết bị và đường ống công nghệ.
   - Thiết kế tổng thể mặt bằng bố trí thiết bị và đường ống cứu hỏa.
   - Bản vẽ bố trí không gian ( ISOMETRIC), chi tiết gối đỡ ống cho đường ống công nghệ và ống cứu hỏa.
   - Thiết kế bản vẽ thi công Bồn bể ( bao gồm bản vẽ chi tiết kết cấu mái, tấm thân, tấm mái, tấm đáy, lan can, cầu thang…)
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing