• Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE tuyển dụng nhân sư
  Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE tuyển dụng nhân sư
  21-06-2019
    Vị trí:  KỸ SƯ TRẮC ĐỊA/CÁN BỘ KỸ THUẬT:  02 NGƯỜI Vị trí:  KỸ SƯ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH/CÁN BỘ KỸ THUẬT: 02 NGƯỜI   icon_news
 • Thông báo tuyển dụng tháng 10-2016
  Thông báo tuyển dụng tháng 10-2016 icon_hot
  29-09-2016
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là Đơn vị duy nhất trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Khảo sát và Tư vấn Quản lý Dự án các Công trình Dầu khí, Công trình Dân dụng/ Công nghiệp và Công trình Công nghiệp kỹ thuật cao. PV Engineering đã và đang tham gia thực hiện nhiều Dự án trọng điểm ngành Dầu khí trong và ngoài nước. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, PV Engineering có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty và tham gia các Gói thầu thuộc Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa và Dự án Nhà máy lọc dầu có quy mô rất lớn tại Malaysia, cụ thể như sau:  icon_news
 • Thông báo tuyển dụng tháng 7-2016
  Thông báo tuyển dụng tháng 7-2016 icon_hot
  22-06-2016
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là Đơn vị duy nhất trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Khảo sát và Tư vấn Quản lý Dự án các Công trình Dầu khí, Công trình Dân dụng/ Công nghiệp và Công trình Công nghiệp kỹ thuật cao. PV Engineering đã và đang tham gia thực hiện nhiều Dự án trọng điểm ngành Dầu khí trong và ngoài nước. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, PV Engineering có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty và tham gia các Gói thầu thuộc Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa và Dự án Nhà máy lọc dầu có quy mô rất lớn tại Malaysia, cụ thể như sau:  icon_news
 • Thông báo tuyển dụng tháng 5-2016
  Thông báo tuyển dụng tháng 5-2016 icon_hot
  06-05-2016
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là Đơn vị duy nhất trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Khảo sát và Tư vấn Quản lý Dự án các Công trình Dầu khí, Công trình Dân dụng/ Công nghiệp và Công trình Công nghiệp kỹ thuật cao. PV Engineering đã và đang tham gia thực hiện nhiều Dự án trọng điểm ngành Dầu khí trong và ngoài nước. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, PV Engineering có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty và tham gia các Gói thầu thuộc Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa và Dự án Nhà máy lọc dầu có quy mô rất lớn tại Malaysia, cụ thể như sau:  icon_news
 • Thông báo tuyển dụng tháng 4-2016
  Thông báo tuyển dụng tháng 4-2016 icon_new_vn
  24-03-2016
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là Đơn vị duy nhất trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Khảo sát và Tư vấn Quản lý Dự án các Công trình Dầu khí, Công trình Dân dụng/ Công nghiệp và Công trình Công nghiệp kỹ thuật cao. PV Engineering đã và đang tham gia thực hiện nhiều Dự án trọng điểm ngành Dầu khí trong và ngoài nước. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, PV Engineering có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty và tham gia các Gói thầu thuộc Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa và Dự án Nhà máy lọc dầu có quy mô rất lớn tại Malaysia, cụ thể như sau:  icon_news
 • Thông báo tuyển dụng tháng 3-2016
  Thông báo tuyển dụng tháng 3-2016 icon_new_vn
  17-02-2016
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là Đơn vị duy nhất trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Khảo sát và Tư vấn Quản lý Dự án các Công trình Dầu khí, Công trình Dân dụng/ Công nghiệp và Công trình Công nghiệp kỹ thuật cao. PV Engineering đã và đang tham gia thực hiện nhiều Dự án trọng điểm ngành Dầu khí trong và ngoài nước. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, PV Engineering có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty và tham gia các Gói thầu thuộc Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa và Dự án Nhà máy lọc dầu có quy mô rất lớn tại Malaysia  icon_news
 • PVE SC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 3 NĂM 2016
  PVE SC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 3 NĂM 2016 icon_hot
  02-06-2016
  Công ty cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE có nhu cầu cần tuyển dụng bổ sung các chức danh cụ thể sau: icon_news
 • PVE SC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2016
  PVE SC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2016 icon_new_vn
  29-03-2016
  Công ty cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE có nhu cầu cần tuyển dụng bổ sung các chức danh cụ thể sau:  icon_news
 • Thông báo tuyển dụng tháng 1-2016
  Thông báo tuyển dụng tháng 1-2016
  22-12-2015
  Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)  chuyên về lĩnh vực tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn và kiểm định các công trình dầu khí quan trọng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt nam và các công trình xây dựng dân dụng. Hiện tại PVE-SC cần tuyển dụng các vị trí như sau:  icon_news
 • Tuyển dụng tháng 11-2015
  Tuyển dụng tháng 11-2015
  06-11-2015
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện công tác tư vấn thiết kế, khảo sát và quản lý dự án các công trình Dầu khí và Công nghiệp khác. Hiện Tổng Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm và tâm huyết để tham gia thực hiện dự án Nhà máy Lọc dầu quy mô rất lớn tại Malaysia với các chức danh sau  icon_news
 • PVE tuyển dụng tháng 6/2015
  PVE tuyển dụng tháng 6/2015
  01-06-2015
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện công tác tư vấn thiết kế, khảo sát và quản lý dự án các công trình Dầu khí và Công nghiệp khác. Hiện Tổng Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm và tâm huyết để tham gia thực hiện dự án Nhà máy Lọc dầu quy mô rất lớn tại Malaysia với các chức danh sau:  icon_news
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (tháng 1.2015)
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (tháng 1.2015)
  11-01-2015
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là Đơn vị duy nhất trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn khảo sát và tư vấn quản lý dự án các công trình dầu khí, công trình dân dụng/ công nghiệp và công trình công nghiệp kỹ thuật cao. PV Engineering đã và đang tham gia thực hiện nhiều Dự án trọng điểm ngành dầu khí trong và ngoài nước. Để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, PV Engineering có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự thực hiện công tác dịch vụ - thương mại - phát triển thị trường - pháp chế và quản lý dự án, kỹ thuật làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty và các vị trí tham gia thực hiện gói thầu Điện – Điều khiển (E&I) thuộc Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tại Thanh Hoá, gồm các vị trí sau:  icon_news
 • Lợi ích ở PVE
  Lợi ích ở PVE
  06-05-2013
  PVE là một công ty chuyên vào lĩnh vực tư vấn đầu tư và thiết kế chuyên ngành dầu khí, với đội ngũ gần 500 CB-CNV, trong đó có tới gần 70% có trình độ Đại học và trên đại học  icon_news
 • Mẫu thông tin ứng viên
  Mẫu thông tin ứng viên
  06-05-2013
  Tải mẫu thông tin ứng viên  icon_news
 • Chính sách nhân sự
  Chính sách nhân sự
  06-05-2013
  Nếu bạn muốn gia nhập Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí, bạn vui lòng truy cập mục Nhu cầu Tuyển dụng để khám phá những cơ hội nghề nghiệp chúng tôi đem lại cho bạn và hoàn thành mẫu đăng ký dự tuyển  icon_news
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing