PVE: Không ngừng nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực

Ngày 28/12, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, triển khai kế hoạch 2018 và Hội nghị người lao động.  

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV PVN; ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc PVN.

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE nhấn mạnh, PVE đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và doanh thu. Cụ thể, sản lượng là 1.335 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch); tổng doanh thu 1.265 tỷ đồng (đạt 115%); nộp ngân sách Nhà nước 54,7 tỷ đồng (đạt 108%).

0703_IMG_0428.jpg

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc PVN

Thực hiện chỉ đạo của PVN về việc rà soát tiết giảm chi phí theo kế hoạch được phê duyệt, PVE đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) thực hiện, kết quả đạt được khá khả quan. Cụ thể, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng là 550 triệu đồng (đạt 110% kế hoạch); tiết giảm mua mới vật tư thiết bị là 600 triệu đồng (đạt 120% kế hoạch)…

Công tác đào tạo và tuyển dụng, an sinh xã hội và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được thực hiện tốt, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ấn tượng đã tạo tinh thần làm việc phấn khởi, mang lại hiệu quả cao.

0701_IMG_0416.jpg

Ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE

Trong năm 2018, PVE đề ra các nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung mọi nguồn lực tổ chức hoạt động SXKD có hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường chỉ đạo và quyết liệt theo đuổi việc thực hiện các dự án trọng điểm của PVE trong năm 2018 đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng cao nhất, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các gói thầu thuộc dự án Nhà máy Lọc dầu Rapid – Malaysia.

Tập trung kiện toàn và chuyên nghiệp hóa công tác tiếp thị, phát triển thị trường, bám sát thông tin triển khai các dự án trong ngành đồng thời tăng cường theo đuổi các dự án ngoài ngành, ở nước ngoài, tổ chức tiếp thị - đấu thầu kịp thời, đạt hiệu quả trong bối cảnh thị trường dầu khí trong nước tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.

0707_IMG_0458.jpg

ác tập thể và cá nhân xuất sắc về hoạt động Công đoàn nhận bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Không ngừng triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa PVE để tạo động lực làm việc, gắn bó lâu dài cho toàn thể CBCNV PVE.

0705_IMG_0454.jpg

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 nhận bằng khen của Tổng giám đốc PVE

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc PVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên PVE để hoàn thành kế hoạch năm 2017, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Trong tình hình khó khăn của ngành Dầu khí, ông Nguyễn Hùng Dũng lưu ý PVE cần đảm bảo đời sống của người lao động, cần có chính sách phù hợp để người lao động yên tâm làm việc, giữ chân được người tài.

Nguyễn Hiển

 

 

Các tin khác
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing