Nhiệm kỳ thành công của Công đoàn cơ sở PVE

Ngày 28/12, tại TP HCM, Công đoàn Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022.  

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Về phía lãnh đạo PVE, có đồng chí Đỗ Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVE; đồng chí Lê Hữu Bốn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVE.

1020_IMG_0464.jpg

Đồng chí Đinh Tung Hoành, Chủ tịch Công đoàn PVE

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ qua, đồng chí Đinh Tung Hoành, Chủ tịch Công đoàn PVE nhấn mạnh, hoạt động Công đoàn PVE thu được kết quả rất đáng khích lệ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, như đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tích cực tham gia vào công tác quản lý và làm tốt chức năng tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào làm phong phú đời sống người lao động.

Công đoàn tích cực tham gia xây dựng các nội quy, quy chế, các chính sách, chế độ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, từng bước nâng cao đời sống thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

5604__MG_1723.jpg

Công đoàn cơ sở PVE nhận Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Công đoàn PVE cũng tích cực đẩy mạnh thi đua, hoàn thành kế hoạch SXKD được giao. Tích cực tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, để nâng cao và làm phong phú hơn đời sống tinh thần cho người lao động, thông qua các hoạt động đó xây dựng đội ngũ người lao động đoàn kết, gắn bó.

5603__MG_1710.jpg

Các Công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhận bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn PVE tiếp tục phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và pháp luật cho người lao động; Phối hợp với chuyên môn hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong người lao động nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của PVE như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý” với mục tiêu nâng cao năng suất - chất lượng - tiến độ - hiệu quả lao động, phong trào “Gia đình văn hóa”…; Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Nữ công để đảm bảo phát huy được vai trò của nữ lao động trong các hoạt động; tích cực vận động nữ CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các hoạt động do các cấp công đoàn tổ chức.

1024_IMG_0483.jpg

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại diện đi dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI

Đại hội cũng thông qua báo cáo “Đề án nhân sự” bầu cử vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại diện đi dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn…

5606__MG_1745.jpg

Ban chấp hành Công đoàn PVE nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn và các công đoàn viên đã vượt qua khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017, cũng như hoạt động công đoàn.

1022_IMG_0474.jpg

Đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Trần Ngọc Dũng đánh giá, Công đoàn cơ sở PVE là công đoàn vững mạnh của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Vì vậy đồng chí mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục phát huy truyền thống, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với kế hoạch SXKD của PVE để góp phần đưa PVE từng bước phát triển.

Nguyễn Hiển

 

 

Các tin khác
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing