PCIC

PCIC (CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ DẦU KHÍ)  được thành lập theo nghị quyết số 567/NQ-DKVN ngày 08/03/2010 V/v phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí (PCIC) và Quyết định số 789/QĐ-DKVN ngày 06/04/2010 V/v Giải thể Ban QLDA các CTXD phía Bắc của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2011, PCIC trở thành đơn vị thành viên trực thuộc PV Engineering theo Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing