HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP TIỀN HẢI - THÁI BÌNH
 • Chủ đầu tư:PVGAS D
 • Loại dự án: Đường ống
 • Địa điểm:Thái Bình - Việt Nam
 • Thông tin chi tiết:

   

  • Thời gian thực hiện: 2014-2015
  • Phạm vi công việc:
   - Khảo sát địa hình – địa chất
   - Thiết kế chi tiết
  • Mô tả dự án:
   Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas) chịu trách nhiệm phát triển Dự án Hệ thống phân phối và thu gom khí Thái Bình – Hàm Rồng để vận chuyển khí từ mỏ Hàm Rồng (Block 106), mỏ Thái Bình (Block102) và các mỏ khác (Hồng Long, Sapa Nam, Hồng Hà – Block 103 & 107) đến Khu công nghiệp Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình.
   Khí được vận chuyển trên bờ bằng hệ thống phân phối và thu gom khí Thái Bình – Hàm Rồng sẽ được giao cho Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D), là đơn vị có nhiệm vụ phân phối khí đến các khách hàng. Để thực hiện việc này,  PVGas D đang đầu tư một nhà máy cung cấp khí nén CNG cho các nhà máy ở các tỉnh lân cận Thái Bình và một hệ thống đường ống cung cấp khí thấp áp để phân phối khí cho các khách hàng trong khu công nghiệp Tiền Hải.
   Dự án bao gồm:
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing