ĐƯỜNG ỐNG SƯ TỬ ĐEN/SƯ TỬ VÀNG - RẠNG ĐÔNG
 • Chủ đầu tư:PV Gas
 • Loại dự án: Đường ống
 • Địa điểm:Vũng Tàu
 • Thông tin chi tiết:

   

  • Thời gian thực hiện: 2009
  • Phạm vi công việc:
   - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình “Đường ống dẫn khí Sư Tử Đen/ Sư Tử Vàng - Rạng Đông”.
   - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình “Đường ống dẫn khí Sư Tử Đen/ Sư Tử Vàng - Rạng Đông”.
   - Dự án được xây dựng nhằm mục đích bổ sung khí cho đề án Khí Bạch Hổ.
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing