ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ PM3 - CÀ MAU
 • Chủ đầu tư:PVN
 • Loại dự án: Đường ống
 • Địa điểm:Cà Mau
 • Thông tin chi tiết:

  • Thời gian thực hiện: 2006 - 2007
  • Phạm vi công việc:
   - San lấp và xử lý nền trạm tiếp bờ (LFS), trạm van ngắt tuyến (LBV) và trạm phân phối khí (GDS) dự án đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau.
   - Lắp đặt hệ thống SCADA cho 3 trạm dự án đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau.
   - Thi công xây lắp ba trạm LBV, GDS, GDC cho dự án dẫn khí PM3 Cà Mau. 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing