ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ LÔ B Ô MÔN
 • Chủ đầu tư:PVN
 • Loại dự án: Đường ống
 • Địa điểm:Cần Thơ
 • Thông tin chi tiết:

  • Thời gian thực hiện : 2009

  • Phạm vi công việc: Khảo sát địa hình địa chất

  • Mô tả dự án:
   Dự án công trình Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn được thực hiện đầu tư xây dựng để vận chuyển khí từ mỏ Block B&52 thuộc vùng biển phía Tây Nam Việt Nam cung cấp cho các Nhà máy điện tại Trung tâm điện lực Ô Môn, Trà Nóc của TP. Cần Thơ, nhà máy điện Cà Mau và các hộ tiêu thụ khác ở Miền Tây Nam Bộ.

   Các hạng mục chính của Dự án công trình Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn bao gồm:

   Tuyến ống biển dài khoảng 246.4 km

   Tuyến ống bờ dài khoảng 152.4 km

   Trạm tiếp bờ tại Mũi Tràm, Trạm phân phối khí tại Cà Mau, các trạm van ngắt tuyến, Trung tâm phân phối khí tại Ô Môn, Trạm phân phối khí tại Trà Nóc.

   Ống nhánh từ Ô Môn đến Trà Nóc dài khoảng 8 km.

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...processing